Tarihin Sırrı Ve Unutulan Yeniçeri

Tarih, Özünde  hep bir belirsizlik ve sır barındırır. Yakın geçmişten uzak geçmişe doğru gidildikçe, kaynak yetersizliğinden mütevellit, bu sır perdesi
daha da katmerleşir. Bu biraz da doğaldır, zira tarih yaşanmıştır ve bir daha aynen tekerrürü imkansızdır. Tarihin gizemini, olanca bilinmezliğiyle koruduğu yerlerden biri de hiç şüphesiz ki bizim ülkemizdir.

Türkiye tarihinin, geniş bir kesiti hala esrarını muhafaza etmekte ve bitmeyen tartışmaların odak noktasındaki yerini korumaktadır. Öyle görünüyor ki geçmişin tozlu sayfaları üzerindeki kalın tabakayı kaldırma uğraşı tarihçilerin yakasını daha mahşere değin bırakmayacak. Tarihi, tarihçileri ve tarih okurlarını asırlardır meşgul eden geçmiş(imiz)e dair kimi çetrefilli hadisenin üzerindeki esrar perdesini aralama gayesi hummalı bir biçimde hala sürmektedir. Tarihin gizli kalmış karakterlerinden biri: Viyana’da Unutulan Osmanlı Yeniçerisi Ali Viyana kuşatması sırasında Viyana´ya ilerleyen Osmanlı Devleti tedbiri elden bırakmamak için Viyana yakınlarındaki kasabalara asker bırakarak ilerliyordu.

Viyana yakınlarında bulunan Lambach´ta da birkaç Osmanlı askerinin kalması kararlaştırılır. Lambach’a bırakılan askerler orada kendilerini şaraba verirler. Kuşatmayı kazanacaklarından emin oldukları için adeta bu zaferi erkenden kutlamaya başlamışlardır? Ve hiç beklenmeyen bir şey olur. Osmanlı, Viyana´da bozguna uğratılır, topraklarına doğru hızla geri dönmeye başlar? Önlem amacıyla çevre kasabalara bırakılan askerlere alelacele haber edilir. Yeniçeriler de hızlıca kasabalardan uzaklaşmaya çalışır? Lambach’a da bozgun haberi ulaştırılır. Fakat bir sorun vardır, oradaki yeniçerilerden biri hiçbir yerde bulunamıyordu?

Ali adlı Yeniçeri hiçbir yerde bulunamamıştır. Diğer yeniçeriler ise fazla vakitleri olmadığı için aramayı bırakıp Lambach´tan ayrılırlar?
Ali bunca şeyden sonra sızdığı yerden kalkar ve etrafa bakar. (Yeniçerilerin şarap içmesi beni şaşırttı, ama Alinin kendini kaybedecek kadar sızması başka türlü de açıklanamıyor) Silahlarını toplayıp Lambach sokaklarını gezmeye kaldığı yerden devam eder? Ama bir gariplik vardır. Lambach halkı ona kötü kötü bakmaktadır. Sonra birden Ali’nin üstüne çullanmaya başlarlar? Ali koşarak bir kiliseye sığınır.

Sonrasında ise kilisenin papazı halkı sakinleştirir. Ali olanları anlamıştır. Ordu İstanbul’a dönmüş ve o Lambach’ta unutulmuştur? Unutulan Yeniçeri Ali, halkın kendisini linç edeceği korkusuyla iki yıl boyunca sokağa adımını atamaz. Biraz Almancayı öğrendikten sonra ise Papaz’a dışarı çıkmak istediğini söyler. Papaz bu isteğini tek bir şartla yerine getirebileceğini söyler. O da Ali’nin din değiştirip Hristiyan olmasıdır? Hristiyan olduktan sonra artık yavaş yavaş halka karışan Ali için kilise kapısının üstüne kalın kaşları olan, pala bıyıklı bir Aziz heykeli yaptırılır.

Günümüzde kiliseyi ziyaret amacıyla giden turistler Pala bıyıklarının üzerinden kendilerine bakan? Ali Lambacher ile göz göze gelebilir.

ADOLF HİTLER!

Bu olaydan yaklaşık 200 sene sonra aynı kilise yüzyıla damgasını vuran bir liderinde hayatını değiştirecektir. Lambach Kilisesi´nin bahçesinde bir rahip okulu, ayrıca avlusunda ise bir resim okulu vardır. Çok sıkı kurallarla idare edilen okul öğrencilerinden birisi okul bahçesinde sigara içerken yakalanır. Bu suçun cezası ise okulla ilişiğinin kesilmesidir. Hızlı bir kararla ”beni okuldan atmayın, bir daha içmeyeceğim” dese de okuldan uzaklaştırılıran öğrenci eşyalarını toparlar ve Ali Lambacher heykeli altından çıkar gider. Bu çocuk 1933-1945 yılları arasında milyonlarca insanı katleden Adolf Hitler´den başkası değildir.

Yazar Hakkında

İlgili Yazılar

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.