Türkiye acil bir şekilde Deniz Bakanlığını oluşturmak zorundadır. Ayrıca uluslararası anlaşmaları bilen kıta sahanlığı petrol arama ve çalışma faaliyetlerinde devletler hukuku ve devletler nezdinde denize komşu olanların hakkını ve sınırlarını bilmek durumundadır. Lozan ve Sevr, batılılarla yapılan antlaşmaları tekrar gözden geçirmeli ”tarih tekerrürden ibaret değil hatalardan ibarettir sözünü söyleyen’ ulu hakanı mercek altına almalıdır.  Bunu TV dizileri ile yapmamalı diriliş gerçekleştirirken onu başka Müslüman devletlerin uyanışına kullanmalıdır. Petrol bakanlığı, Orta Doğu masası Kuzey-Güney Afrika, Uzak Asya, Bangladeş, Malezya ve Endonezya için ayrı bir birim oluşturmalıdır.  Eğitim ve kültürel işbirliğinin yanında sosyal istihbarat yapısı meydana getirilmelidir. Akdeniz Savaşı kapımız da olduğu için denizaltı teknolojileri ve bambaşka bir deniz savaş aracı geliştirmek kaçınılmaz ve elzemdir. Labratuvarlar da devam edilen füzyon teknolojisi ile maddelerin işlevlerini değiştirip modelleme yapan 3 boyutlu yazıcıların daha gelişmişini meydana getirmek gerekmektedir.

 TÜRK İSTİHBARATI

Türkiye’deki kuruluşlar, konferanslar, sempozyumlar düzenlemekte ve kitap, yayın, rapor, anket, workshop, yuvarlak masa çalışmaları gibi programlar düzenlemektedirler. Bu faaliyetler hem özel sektörden hem de devletlerden maddi boyutta minimum veya maksimum yardım da almaktadır. Ancak bu merkezlerin tamamı da uygulamaya dönük, devleti yönlendirici ve bilgilendirici enformatik bir yapıya sahip değildir. Ulusal veya uluslararası bir etki alanına da sahip değildir. Kapsamlı bir sosyolojik istihbarat faaliyetinin, iyi yetiştirilmiş, iyi organize edilmiş kaliteli ve güçlü bir direktör-analist kadrosuna ve yaygın bir istihbarat ağına gereksinim duyduğu açıktır. Ayrıca bu şekilde ilerleyen bir hibrit(karmaşık-karma) çalışmalar bütününün, devletin içerisinde yer alan tüm güvenlik ve istihbarat kurumları arasında koordine edilmesi zorunlu hale gelmektedir.

İSTİHBARAT FALİYETLERİNİN AMACI

Kuşkusuz istihbarat faaliyetlerinin amacı, sadece her konuda bilgi edinme değil, tarihin akışını ‘fütürist’ bir bakışla izlemek ve geleceği okuyabilmektir. 21. yüzyılın ikinci çeyreğine doğru ilerlerken, Türk istihbaratına küresel, stratejik etki kazandırılması için; hibrit istihbarat, sosyolojik istihbarat, manipülasyon, dezonformasyon çalışma metodolojisiyle teknikleri iyi analiz ve etüd edilmelidir. Yeni birim veya başkanlıklar düzeyinde bir reorganizasyona da gidilebilir.

Yazar Hakkında

İlgili Yazılar

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.