Yaşadığımız çağın belirgin vasıflarından biri, gerçeklik duygusunun kaybıdır. Baudrillard’a sorarsanız, hiper gerçeklik ortamında her şey gerçek olduğu için hiçbir şey gerçek değildir. Hayatın sahici değerleri çoktan buharlaşıp gitmiştir ve bizatihi hayatın kendisi bir tüketim metaı olmuştur. Hayat artık kesintisiz bir süreç değil, anların kreşendosundan ibarettir ve dolu bir hayatı gösteren şey, biriktirilen an parçacıklarının haz ve memnuniyete tekabül ediyor olmasıdır. İnsan, kesintisiz ve sade bir ömrün sağlayabileceği huzurdan çok, an parçacıklarında yakaladığı vecdin peşindedir; haz ve memnuniyetle sarmalanmış deneyimler unutulmamalı, ancak onlardan yoksun geçirdiğimiz uzun saatler bilincin karanlık mahzenine tıkılmalıdır. Biz haksızız, çünkü inandığımız değerlere sadakatimizi yitirdik. Sadakatimiz yalnızca sözcüklere; çünkü onların bir gerçekliği yok. Onlar yaşadığımız dünyada sahici bir şeylere tekabül etmiyor. Bizi daha iyi, daha öfkeli, daha inanmış, daha bilgili gösteriyor sözcükler; ama onlara inanmıyoruz, çünkü hayat artık sözcüklerle de açıklanamıyor. Gerçi pek çok kimsenin de bir açıklama, sürüp giden şeylere bir anlam bulma gayreti yok. Yok, çünkü ortalıkta inanabileceğimiz bir gerçeklik gözükmüyor. Her şeyin anlam ifade ettiği bir dünyada her şey ne kadar da anlamsız. Ayrıntıların şeytanı, imge bombardımanıyla yolcuya şaşırtmaca veriyor. Ama hayat artık imgelerle açıklanamayacak kadar da çetrefil. Bir samimiyetsizlik bulutu üzerimize çöreklenmiş, zehir ve iğva yağdırıyor. Ben sana inanmıyorum çünkü kendimde inancım yok. Kuşandığım zırh ve maskeleri bir an için bile elden bırakamıyorum, çünkü varoluşumu ancak onlarla tanımlayabiliyorum. Onlarsız aynaya bakabilirsem eğer, bir hayaletle karşılaşmaktan korkuyorum. Kendi çıplak varoluşumla çarşıya pazara karışmak bende gözetleniyormuşum duygusunu uyandırıyor. Bu hayatta herkes kadar benim de kendimi kollamam gerek; bütün bu itiş kakış sırasında yara almak istemiyorum. Zırhıma sadakatim bundan. Sözcüklere, beni kuşatan imgelere bağlılığım bundan.

Yazar Hakkında

İlgili Yazılar

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.