OTORİTE YİTİREN KİLİSE VE HAVRA

Martin Luther’in, Kopemik için, kutsal emirlere karşı gelen bir ahmak dediği doğrudur… Kilisenin hayret verici bir şekilde kendi inançlarını Galileo’nun gözlemlerine ve iddialarına uydurmak için gayret sarf ettiğini konunun uzmanlar bilir. Elbette Galileo yargılandı, mahkûm oldu ama o hapishanede bir gün bile geçirmedi. Kilisenin istediği de olmuş, mahkûmiyet almıştı. Galileo 1642’de kendi evinde öldü. Kopemik, Kepler ve Galileo Ortaçağ Hıristiyan teolojisine ve metafiziğine dinamit yerleştirmişti. Newton da fitili ateşledi. Meydana gelen patlamada Aristo’nun “Physıcs” adlı eserindeki hemen her şeyle birlikte animizmi de zarar gördü. Kutsal Kitap, otoritesini nu kaybetti. Bir zamanlar bilimlerin kralı olan teoloji tahtandan indirildi. Matbaa edebiyatta, barut savaşta, mıknatıs da gemicilikte birçok değişikliğe sebep oldu. O kadar ki hiçbir imparatorluk, hiçbir mezhep, hiçbir yıldız insanı meselelerde bu değişimlerden daha
fazla güç kullanmış ve etki yapmış gibi görünmüyor.
Bacon 1626 yılında ölmeden önce “İnsanın zihni gelişimi ve şansının artması aynı şeydir” demiş ve insanların algılamasını putların
engellediğinden şikâyet etmişti.
İşte Hıristiyanlıkta “kıyamete gidiş” ve “kehanetlerle” bezeli “yeni dönem”:
1. Geçmiş çağlar:© Yaradılış ve inkâr
© Nuh tufanı © Babil’in kargaşalı dönemi © Hz. İbrahim’in çağrılışı © Şeriatın Hz. Musa’ya verilişi © İsrail oğullarının inkârlan
2. İsa Peygamber’in gelişi:
• Hz. İsa’nın dünyaya gelişi • Hz. İsa’nın peygamberliği• Hz. İsa’nın çarmıha gerilmesi ve dirilişi • Hz. İsa’nın göğe yükselmesi
3. Kilise inâyet çağı:
• Bu dönem sır olan kilise dönemidir.
• Kilisenin kurulması. Gerçek kilise bir bina ve yapı değil, İsa Mesih’e iman etmiş insanlar topluluğudur. Her fert kendi başına bir kilisedir.

Yazar Hakkında

İlgili Yazılar

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.