MODERN BATILILAŞMA

Batılılaşmanın yaygınlaşarak İslam’ın kalesini tehdit ettiği bir zamanda Batı’da yavaş yavaş pek çok kişi İslam’ın ve İslam medeniyetinin iç zenginliklerine yönelmektedir.
Doğu’da ve Batı’da modern insanın açmazını çözme konusunda İslam
geleneğinin öğretileri ne diyor. Modern insan, kim olduğunu unutmaya başladığı gün,
yaktığı ateşle ellerini de yakmıştır. Doğal çevre üzerinde egemenlik
kurmak için faust tarzında ruhunu satmakla insan, çevreyi kontrolün
onu boğmaya dönüştüğü, sonuç itibariyle de yalnızca çevreyi yok etmekle kalmayıp intihara da yol açan bir durum yaratmıştır. Teknolojinin doğal çevre üzerinde yaptığı yıkım, su,hava ve çevre kirlenmesi vb. tüm sorunlar, modern insanın tutulduğu hafıza kaybı ya da unutkanlık hastalığından ileri gelmektedir. Modern insan kim olduğunu unutmuştur. Kendi varlığının kenarında yaşayarak, dünya hakkında nitelik olarak yüzeysel ve fakat nicelik olarak sersemletici bir bilgi edinebilmiştir.

 Göksel olana isyan etmiş olan modern insan, kalbin (Intellect) ışığına değil de, duyuların verilerini elekten geçiren insan aklının gücüne dayalı bir bilim yaratmıştır. Fakat bu bilimin kendi alanındaki başarısı öylesine büyük olmuştur ki, çok geçmeden tüm diğer bilimler onu taklit etmeye başlamış, sonunda felsefenin yıl yıl mantıksal analiz, zihinsel akrobasiler veya yalnızca bilgi edinme kuramlarıyla karmakarışık bir biçimde anlaşılmasına, klasik sosyal bilimlerin ise, insan doğası hakkındaki edebi sezgilerin bile bugünün öğrenci ve araştırmalarına ulaşmasının önüne set çeken nicelikçi sosyal bilimlere dönüşmesine yol açan geçtiğimiz yüzyılın kaba pozitivizmi doğmuştur.

MODERN MEDENİYET

Modern medeniyet, Rönesans’tan bu yana Batı’da geliştiği şekliyle başarısızlığa uğramış bir denemedir. Binlerce yıldır dinler insanlara kötülükten kaçınıp erdem sahibi olmalarını öneriyor. Modern insan ise, önce ruhunu kuşatan din gücünü yok edip sonra da kötülüğün ve günahın anlamını bile sormaya girişiyor. Şimdi ise, her ne kadar laik olmayı sürdürüp insanın hayatının kutsal olandan ayrı devam etmesi gerektiğini önerdikleri için, erdemleri başka başka deyimlerle tanımlama yoluna gidiyor olsa da pek çok insan çevre kirlenmesi bunalımına çözüm olarak geleneksel erdemlere dönmesi gerekir.

Yazar Hakkında

İlgili Yazılar

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.