Mesih/Mehdi fenomeni öncelikle Türk-İslam coğrafyasını tam
anlamıyla nükleer, biyolojik ve kimyasal bir savaş içine çekebilir.
Tarihte ilk kez farklı inanç ve hesaplarla; Kral Davud soyundan
Yahudilerin “beklediği Mesih”, özellikle Evangelist Hristyanların
“beklediği İsa Mesih”, başını İran’ın çektiği Şii İslam inanandaki Müslümanların “beklediği” kayıp 12. imam olan Mehdi ve Hz. İsrail’e bir kısım Sünni Müslüman tarikat ve cemaatlerin “beklediği” Mehdi ve Hz. İsa’nın 21. yüzyılın ilk çeyreğine yönelik “kuvvetli inanç” ve spekülatif siyasi atraksiyonlar şaşılacak derecede örtüşüyor. Biz kimin neye inandığım yargılamıyoruz. Ancak bu farklı inanç sahipleri yüz milyonların nasıl oluyor da MESİHİ bir beklentide bir nevi mutabakat içinde olduklarıdır. İşin bir başka vahim ve korkutucu tarafı daha giderek alenileşiyor. Yukarıda saydığımız Mesih/Mehdi beklentisi öyle bir toplum-
sal histeriye dönüşüyor ki, tarafların hepsi Mesih/Mehdi’nin bir an önce gelmesi için adeta “Tanrıyı kıyamete çağırıyor.”

EVANGELİSTLER

Yazar Hakkında

İlgili Yazılar

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.