İstihbarat Örgütleri ve Faaliyetler

İstihbarat örgütleri ve faaliyetleri rejimle doğrudan ilişkilidir. Türklere Orta
Asya steplerinden başlayarak üç kıtada devletler kurduran, esaret altında
yaşamasını önleyen, 600 yıl süren imparatorluk kurduran, çağ açtıran,
“istihbarata verdiği” önemdir. İstihbarat eksikliği ise devletlerinin yıkılmasının nedenlerinden biri olmuştur. Kazanan ya da kaybeden istihbaratçıların savaşı bir milletin varlığının ya da yok oluşunun da başlangıcının göstergesidir. Teknolojinin gelişimi, istihbarat araç ve gereçlerinde de önemli değişime neden olmuştur.


 İstihbaratlar ve İktidar

 Hıyanetle vatanseverliğin en açık yaşandığı alan istihbarat alanıdır. Sadece
istihbaratçılar açısından değil, devleti yönetenlerin de ikbal ve iktidar için
siyasi, ekonomik alanlarda yabancı ülke devlet yetkililerine bilerek veya bilmeyerek casusluk yaptıkları da bir gerçektir. Kuşkusuz istihbaratçı olmak, başka bir duygu içerir. Ve diğer meslek mensuplarından farklı bir kişilik ve kimlik oluşturur. Gazetecilikle istihbaratçılık benzer özellikleri taşır. Yabancı istihbarat örgütleri için başka bir ülke insanını tespit edip seçerek kullanmak eski bir uygulamadır. Bu ya siyasetçidir, gazetecidir, sivil toplum mensubudur, iş adamıdır ya da akademisyendir. Yabancı örgütlerden çok çalışan kesimler de bu alanlardakilerdir. İstihbarat örgütleri paravan şirketler yoluyla da finans elde ederler ve bunu örgütlü faaliyetlerde kullanırlar. İstihbarat faaliyeti; ciddi, yetenekli, bilinçli, idealist, birikimli uzmanlar, kaliteli yöneticiler gerektirir. Ancak yeterli eleman olmamasının sıkıntısını her zaman çekerler.


 Siyasi iktidarların gizli servisleri; kendi çıkarları için özel olarak kullandıkları bilinen bir uygulamadır. İstihbarat örgütlenmesi çağımızda ekonomik istihbarat ve suçlarla ilgili alanlarda yoğunluk kazanmıştır. İstihbarat örgütleri zaman zaman etkin güç odakları tarafından kullanılabilir. Özellikle siyasi çekişmelerin yoğun olduğu dönemlerde ise bocalama dönemine girerler. İstihbarat için kullanılan temel olgu gizliliktir. Ancak bunun; kim için, nasıl, nerede, ne şekilde olduğu sürekli tartışma konusudur. İstihbarat örgütleri genellikle komplo peşinde koşan örgütler olarak da algılanır.

Yazar Hakkında

İlgili Yazılar

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.