BİLGİ BİRİKİMİ

Modern insan, başta sosyal problemler olmak üzere yaşamın getirmiş olduğu diğer problem alanları hakkında atalarından daha fazla bilgiye sahiptir ve yüzyıllar boyu süren tecrübeler doğrultusunda sahip olunan hafıza mirasının nimetlerinden dilediğince faydalanmaktadır. Atalarından miras kalan bilgi birikiminin avantajıyla modern insan, sosyal problemlerin karmaşıklığının ve kaynağının insan olduğunun farkındadır. Geçen her asrın üzerine eklediği miras yükü ve ayrıcalığıyla modern insan, hayatın sunduğu bütün fırsatları en iyi şekilde kullanmaya ve erişme fırsatı bulduğu bütün maddi zevkleri tatmaya adeta ömrünü adamaktadır. Zamanın getirdiği yenilikler ve kolaylıklar dünyasına uyum sağlayarak insan olmanın gerektirdiği bazı davranışlardan giderek uzaklaşan ve yalnızlaşan modern insanın bir açmazda olduğu bilinmelidir. Bu nedenle ihtiyaç duyulan, dönemi ile uyum sorunu yaşamayan ve insani davranışlarını göz ardı etmeyen “insan” yetiştirme çabasında, tarihte başarıyla uygulanmış sistemleri ele alıp başarılarının sırlarını irdeleyerek yola koyulmanın doğru bir yaklaşım olacağı fark edilmesi gerekli bir olgudur.

 VE MODERN İNSAN…

Müslüman Türk tarihi birikiminden yola çıkarak modern insanın hem kendi yaşadıkları sorunlara hem de toplumsal yaşamın her alanında yaşanan sorunlara uygulanmış ve işlevselliği kanıtlanmış çözümlere ilişkin rol modeli Türk irfanın oluştuğu tekke de derviş olarak yetişmiş toplumun her alanında var olan kamil insanlarda görebiliriz Topluma sunacağımız rol modellerde bunlar olmalıdır. Böylelikle modern insanın hem kendi iç dünyasında ve toplumsal yaşamında daha etkin ve güçlü olabilmesinin hem de yaşanan toplumsal ve bireysel sorunlara daha etkin çözümler üretebilmesi konusunda bir çözüm sunabiliriz. Bu doğrultuda, tarihi mirasımızda var olan ve bilim insanlarının hemen hepsinin siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamda etkin bir yapıya sahip olduğu kabul edilen bu olgun insanların yetiştiği müessesesinin mekanın hem kendi sorunlarını aşma hem de toplumsal sorunların çözümüne katkı sunma bağlamında nasıl bir etkiye sahip olduğu ve nasıl davrandığı ve yaşantısını nasıl şekillendirdiği ile ilgili olarak tespitler için kültürümüzdeki bu yerlere bakmak durumundayız.

Yazar Hakkında

İlgili Yazılar

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.