İnanç, kriz bileşeni

Kriz kavramı özellikle Batı düşünürleriyle gündeme gelmiş ve başta Nietzsche olmak üzere bazı filozofların temel hareket noktası olmuştur. Çatışmadan daha kapsamlı ve derinlikli olarak belki de bir tür yaşam tarzını karşılayan kriz kavramı, tüm bileşenleri ile birlikte avangart bir yapı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunalmışlığın ve melankolinin verdiği sıkıntının halinin metne yansımış bir parçası şeklinde alternatif bir sığınma alanı olarak kriz kavramı gündeme gelmektedir. Kriz, çatışma, yabancılaşma, ötekileşme gibi birçok alt kavramı da bünyesinde barındıran çok yönlü ve çok temelli bir kavram olarak literatürde yer almaktadır.

İnanç krizi

İnanç krizi ise kriz kavramı ekseninde daha çok dini inanç krizini ifade etmektedir.Buhran kavramı da psikolojik temeli ağır basan bir duruma işaret etmekle birlikte, sanatkarın metin içindeki ruhsal birikimini ve derin bunalımını gösteren bir uyaran olarak da algılanabilir. Buhran, melankoli ile de yakın bir ilişki içerisindedir. Aydınlanma ile başlayan ve ivmesini hiç olmadığı kadar yüksek noktalara taşıyan olguların gelişim ve dönüşümü; toplum-birey paradigmasının hem çatışık hem de zorunlu bitişik denklemini her zamankinden daha çok karmaşıklaştırmaktadır.

Kriz ve buhran kavramları birbirine benzemekle birlikte bazı nüanslarla birbirinde ayırt edilebilecek kavramlardır. Bu doğrultuda krizin buhran kavramını da kapsayan daha geniş ve teorik bir alt yapıya sahip olduğu söylenebilir. Buna karşın buhran kavramı daha net ve stabil bir kriz durumunu ifade ederken, teorik anlamda rastlanma sıklığı daha fazla olan bir durumu gösterir. Kriz kronikleşmiş bir buhranlar topluluğunu ifade ederken, buhran daha çok yerel ve bireysel kriz durumlarını ifade eder. Buhran şiddetlendikçe kronik krize doğru sürüklenir. Bu durum problemin de derinleştiğinin göstergesidir. Kriz ve onunla eş sayılabilecek buhran, bunalım, ani dönüşme ve değişme gibi ifadeler yaşamın her alanında kullanım sıklığıyla karşımıza çıkmaktadır

Yazar Hakkında

İlgili Yazılar

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.