HRİSTİYAN YAHUDİ İTTİFAKI DİYALOGLAR

Hür iradenin, Tanrı tarafından çizilen kaderin dışına çıkamayacağına inanan Evanjelistler, bu kaderi hızlandırmak için Hıristiyanların ellerinden ne gelirse yapmalanrı gerektiğini savunuyorlar. Bunun için de “iyi” ile “kötü” arasındaki Armagedon kıyamet savaşını hızlandırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Yani Tanrının yapacağı yüzde 99’dur. Kalan yüzde bir de inançlı Hıristiyanlarca hızla tamamlanmalıdır. Yahudilerin seçilmiş insanlar olduklarına inandıklarından dolayı ve kıyametin ön şartlarından biri olarak, Yahudilerin desteklenmesi gerektiğine, inanmaları sebebi ile de tereddütsüz İsrail’i destekliyorlar. 1970’li yıllara kadar çok fazla bir varlık gösteremeyen Amerikan Evanjelikleri o tarihten itibaren çok hızlı bir gelişme içindedirler. Acaba bunda 1967 ve 1973 Arap-İsrail savaşırım bir payı var mıdır? Ya Arap baharı 11 Eylül veya El Kaide, Işid, Daeş, Taliban, Suriye, Irak işgalleri devam eden Filistin meselesi her yerde bu işlerin izlerine rastlanır Nasıl olmuştu da, Hıristiyanlar “Hz. İsa’nın katilleri” olarak gördükleri Yahudileri gözü kapalı destekler hale gelmişlerdi. Bugün ABD’de 75 milyon ve dünya da 500 milyon Evanjelik kayıtsız şartsız İsrail’in her politikasını destekliyor. Halbuki Yahudiler Hıristiyan Avrupa’da yüzyıllarca dışlanmış ve gettolaşmış bir toplum olarak yaşadılar. Tefecilik ve bankacılıktaki olağanüstü başarılar onlara büyük bir zenginlik kazandırdı. Fakat 1900’lü yıllara kadar hemen hiçbir Avrupa ülkesinde Hıristiyanlarla eşit haklara ve doğrudan siyasi güce sahip olamadılar. Hıristiyan Avrupa “İsa’nın katilleri” sıfatıyla tanımladığı Yahudilere hep mesafeli durdu. Evanjelizm günümüzde Hıristiyanlığın en hızlı büyüyen mezhebidir.

Yazar Hakkında

İlgili Yazılar

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.