Hızlı Tüketim; narsisizm, çıkarcılık, hızlı tüketim, istenilen her şeye kolayca ulaşma yollarının artışı, hedonizmin yaşam tarzı haline gelmesi gibi etkenler sürekli tatmin arayan ama istediği tatmine bir türlü ulaşamayan insan modelini ortaya çıkarmıştır. Postmodern çağda kişisel imajın her şey olduğunu öne çıkarmaya çalışan kitle iletişim araçları ve programlar bireyin kendi yaşamını oluşturmasına zemin hazırlamış ve bu konuda ona yeni örnekler ve anlamlar ortaya koymuştur. Psikolojik destek de diyebileceğimiz yardımlar bireyin kendisini var etmesinde başat görevi görmeye başlamıştır. Kişisel gelişim endüstrisi de bu danışma ihtiyacını gidermede hem daha ekonomik hem de kolay ulaşılabilir seçenekler sunmaya aday gözükmektedir. Modernite ve postmodernite insanın üzerinde çok köklü değişikliklere yol açmıştır. İnsanların inançlarından tutun da yeme içme kültürüne, aile ilişkilerinden çocuk bakımına, benlik algısından kültürel yapıya kadar sayısız konu üzerinde etkileri mevcuttur. Tüketim kültürünün egemen kültür haline gelmesi sonucunda, sunulan mal ve hizmetlerdeki çeşitlilik artmıştır. Bu çeşitlilik insanların yaşam biçimlerinin tüketim tarzlarına göre yeniden şekillenmesine neden olmuştur. Tüketim mal ve hizmetlerinin artmasına rağmen, insanların derinden etkileyen tatminsizliklerin ve varoluşsal sıkıntıların çoğalması, günümüz insanının en temel problemi olarak karşımızda durmaktadır.

Yazar Hakkında

İlgili Yazılar

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.