MÜSLÜMANLIK VE BATI İLİŞKİSİ

Genelde Doğu’da ve özelde İslam dünyasında sahnelenen trajedi Batı’nın endüstrileşmiş kent toplumunda ve bu toplumu yaratan Batı medeniyetinde görülen başarısızlıklara yol açan aynı yanlışlıkların büyük oranda tekrarlanmasıdır. Doğu’nun Batı karşısındaki tutumu, Batı’yı körü körüne model almak değil, ders alınacak bir inceleme sahası olarak görmek olmalıdır. Çünkü bütün gelişmişliğine rağmen yeryüzü, Batı medeniyetinin işlediği hataların yeniden işlenmesine daha fazla katlanacak değildir. Bu bakımdan yeryüzünde, tüm yerin ve üzerinde yaşayanların mutluluğunu hesaba katacak kadar geniş açılı bir gücün hala var olmaması çok büyük bir talihsizliktir . Bugünün dünyasında yaşayan çağdaş Müslümana baktığımızda, sorunları her ne kadar batılı insanın sorunlarıyla aynı olmasa da, imanını en çetin sınavla karşı karşıya getiren sayısız güçlüklerle dolu bir ortamda yaşadığını görmekteyiz.

 ÇAĞDAŞ MÜSLÜMANLIK

Bugünün İslam dünyasında salt geleneksel ögelerden tutun da, geleneksel değerlerle modernizm arasında bocalayan ve hala İslami çerçeve içerisinde kalan cüretkar modernistlere, sayıları az da olsa kendini İslam evrenine ait hissetmeyen kişilere kadar uzanan çok renkli bir görüntü karşımıza çıkmaktadır. Çağdaş Müslüman’la Batı insanı arasındaki en önemli fark ise şudur: Çağdaş Müslüman, aşkın boyutun hala yok olmadığı, insanların çoğunun hala dini görev ve ibadetlerini yerine getirdiği, İlahi kanun veya Şeriat’ın herkes tarafından tam anlamıyla uygulanmasa da, hala nihai kanun sayıldığı ve önceki dönemlere göre bulunması zor dahi olsa, veli ve bilge kişiliğin hala canlı bir gerçek olarak sürdüğü bir dünyada yaşamaktadır.

Bir diğer temel farklılık daha vardır ki bu ise, çağdaş Müslüman’ın modern dünya hakkında Batılı insandan çok daha az şey bildiği, zekasının daha az sınava çekildiği ve geleneği yeniden keşfedip bundan dolayı da modern dünyanın gerçek doğasını öğrenme şansını elde etmiş batılı insanlar arasında görülen türde bir gözlem ve sezgiyi genelde geliştirmemesidir.

Yazar Hakkında

İlgili Yazılar

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.