Evanjelist teologlara göre Hz. Musa’nın yılanı ve Nabukadnezarın heykelinin altın başı birbirinin tamamlayıcısı. Bir diğer husus: Kâhinler ve büyücüler İbranice telaffuzu “NACHASH” olan Musa’nın yılanı ile “MSHICH” / Mesih kelimeleri arasında ilişki kuruyorlar. Her iki kelimenin sayı değerlerinin aynı olması pirinç yılan ile Mesih arasında bir bağ kurulmasının temel sebebi. Tıpkı, Eski Ahid’deki yılanın çöldeki İsrailoğullarının iyileştirmek için bir çubuğa asılması gibi, İsa Mesih de dünyayı iyileştirmek için çarmıha gerilmişti.
N = 50. M = 40
CH= 8 SH= 300
SH = 300 1= 10
CH = 8
358 TOPLAM

Yılanın üç parçasının ve altın başının bulunabileceği ülkeler İran, Irak, Suudi Arabistan, Suriye, Mısır ve Türkiye yeni düzen için Irak işgali Babil için Suriye savaşı ardından Libya olayları ardından Akdeniz kazanını kaynatmak arka plânında bu mistik kehânetlerin bir rolü var mıdır?

Yazar Hakkında

İlgili Yazılar

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.