Tarihi Gerçekler

PETROL HAKİMİYETİ

İnsanoğlu petrolü ilk olarak şifa amacıyla kullandı. Amerikan Kızılderilileri,petrole “şifa yağı” ve “yanan su” derken, beyaz Amerikalılar da “kaya ya...