TARİHTE GARİP OLAYLAR

DAĞ BAŞINDAKİ GARİP MEZARLAR On sekizinci asır şairlerinden Dolmabahçe'li Ahmed Efendi zarafeti, nüktedanlığı ile tanınmış bir zattı. Esmerliğinden ötürü şiirlerinde « Siyahi » mahlasını kullanırdı. Güzel yazı ...

ANORMAL VAZİYET TEŞHİSLERİ

Ruh cennetten bir yansıma olan tabiatı arzular; çünkü o  cennete aittir, dünyada bulunuşu bir sürgünlük halidir. Sürgün, yurdunu özler. Uygarlık, Freud' a kalırsa, insanlığın mutluluğu pahasına gelişmiştir. İns...

MESİH EVANGELİST FENOMEN

Mesih/Mehdi fenomeni öncelikle Türk-İslam coğrafyasını tam anlamıyla nükleer, biyolojik ve kimyasal bir savaş içine çekebilir. Tarihte ilk kez farklı inanç ve hesaplarla; Kral Davud soyundan Yahudilerin "bekled...

DÜNYA KÜRESİ-KÜRESELLEŞME

Küreselleşme bilgi, eşya, sermaye ve insanların politik ve ekonomik sınırları aşan akışıdır. Küreselleşmeyle birlikte, fiziksel mekân idraklerimiz değişmektedir. ‘Coğrafyanın sonu ya da ‘mesafenin ölümü’ olarak...

ZAMAN TEK GERÇEKLİK Mİ?

"Zaman tek gerçekliğe sahiptir, anın gerçekliğine. Başka deyişle, zaman iki boşluk arasına asılı anın üstüne toplanmış bir gerçekliktir." Bachelard' In sözleri, zaman algımızda Şimdinin belirleyiciliğini imliyo...

MAZİYİ DÜŞÜNMEK

Dünyada ölümden başkası yalandır ve zamanda tenezzüh kolay bir mesele değildir. Maziyi hatırlamak, maziyle birlikte yaşamak, insanı var olduguna, bu dünyadaki varlığının sahici bir şey olduğuna ikna eder. Zaman...

BUHARA NEDEN YASAKTI

Daha iki yüzyıl önce Tatar hanlıklarına boyun eğdirip komşusu olan ve sürekli güçlenen Rusya tehdidini. 18. yüzyıl sonundan itibaren hisseden Buhara öncelikle, ordusunun zayıflığı nedeniyle büyük ölçüde doğal e...

GÜCE TAKILMAK CÜCE TAKILMAK

İnsan gücü biriktirmek ister; çünkü o yalnızca dış olayları kontrol etmemizi sağlamaz, içsel yaşantımızı da belirler Güce sahip olup olmamak, çoğu kez, insanların kendileri hakkında ne hissettiklerini de tayin ...

HIZLI TÜKETİM ÇILGINLIĞI

Hızlı Tüketim; narsisizm, çıkarcılık, hızlı tüketim, istenilen her şeye kolayca ulaşma yollarının artışı, hedonizmin yaşam tarzı haline gelmesi gibi etkenler sürekli tatmin arayan ama istediği tatmine bir türlü...

TÜRKİYE POP CORN TERAPİ KÜLTÜRÜ

Türkiye’nin yaşadığı hızlı sosyal değişim yaşam sorunları olarak ofislerimize yansıyor. Popüler kültür bir el çabukluğuyla buna da çözüm buluyor ve özgürleşme ideolojisi şırınga eden pop psikoterapistler insanl...

AİDİYET HİSSETMEK ZOR MU?

 AİDİYET Hepimiz içinde yaşadığımız toplumlarda sahici ve sağlam insan ilişkileri geliştirmek isteriz. Yani, ait olduğumuz, kendimizi ait hissettiğimiz yeri sevmek ihtiyacı duyarız. Türkiye'de görünür siya...

FUKARA NEYE GÜVENSİN

FUKARA NEYE GÜVENSİN Başımızı kaldırıp evin penceresinden bakmaya cesaret ettiğimiz gün, içimizde yeni bir kıvılcım ateşlenecek. Çocuk kendisini evin emniyetiyle teselli edenlerin aslında onu bir zindana hapsed...

TÜRKİYENİN VAR OLUŞU

Milletçe, uzunca bir zamandır bir kaygı döneminden geçiyoruz. Varlıklarımızın ve bizi biz yapan değerlerin tehdit altında olduğu hissine kapılıyoruz. Şükür ki bu kaygının panik düzeyine tırmanmasını engelleyece...

BEN DEMEK CESARETİ İĞDİŞ EDİLME

İçinde yaşadığımız dünyada ben diyebilmek bizi rahatlatır. Enikonu anonim bir dünyadır bu; kişisel önemimizi hissedebilmek, varlığımızı anlamlı kılabilmek için, zaman zaman ben demek ihtiyacı duyarız. Kuşkusuz,...

MUHABBET SOHBET OLSUN

Sohbet feyiz verir, varlığı bereketlendirir. Sohbet halkaları yüzyıllar boyunca insanlar için bir irfan sofrası olmuş, ruhi ve zihni tekamül için okul vazifesi görmüştür. İlksel tecrübe kavramını psikolojinin z...

KUANTUM PARÇA ALTI ATOMLAR

KUANTUM PARÇA ALTI ATOMLAR Olaylar; şeyler; varlıklar yalnızca yanlarında yörelerinde olan unsurların değil, onlarla eşzamanlı olmayan, farklı konumlarda bulunan unsurların da etkisi altında olabilir. Her şey b...