PSİKOLOJİK ÇÖKERTME

Psikolojik savaş dışarıya karşı yürütülen psikolojik operasyonları ifade eder. Psikolojik harekât ise iç düşmana karşı uygulanan bir savaş yöntemidir. Bugün silahla sonuca varmak çok iyi karşılanmadığı için düş...

YAHUDİLERDE İSTİHBARAT

YAHUDİLERİN İSTİHBARAT YOLLARI Uzmanlara göre, casusluk ya da teknik adıyla espiyonaj faaliyetlerinin izlerine Tevrat’ta “Ve Rab Musa’ya söyleyip dedi; İsrailoğullarına vermekte olduğum Kenan diyarına casusluk ...

KÜLTÜRÜ NASIL ANLAMALIYIZ?

Kültür ve İnsan "Kültür, maddesi ve üslubu ile bir iman sistemi çevresinde oluşan hayattır. Her türlü insan başarıları kültüre dahildir." Ortak doğa ve iklim şartlarına, ortak geçim tarzlarına yahut ortak in...

SOHBET YERİNE

Sohbet Narsizmi Kınar Sohbet ancak diğergamlığı yücelten, narsisisizmi kınayan bir kültürde zemin bulabilir. Çünkü o, konuşmanın yanı sıra susmayı da gerektirir. Karşılıklı konuşma ya da sohbet bana ve ona bir ...

İSTİHBARAT ÖRGÜTLERİ

İstihbarat Örgütleri ve Faaliyetler İstihbarat örgütleri ve faaliyetleri rejimle doğrudan ilişkilidir. Türklere OrtaAsya steplerinden başlayarak üç kıtada devletler kurduran, esaret altındayaşamasını önleyen, 6...

PETROL HAKİMİYETİ

İnsanoğlu petrolü ilk olarak şifa amacıyla kullandı. Amerikan Kızılderilileri,petrole “şifa yağı” ve “yanan su” derken, beyaz Amerikalılar da “kaya yağı” olarak adlandırdılar. Petrol romatizma ve kas ağrılarına...

TARİHTE GARİP OLAYLAR

DAĞ BAŞINDAKİ GARİP MEZARLAR On sekizinci asır şairlerinden Dolmabahçe'li Ahmed Efendi zarafeti, nüktedanlığı ile tanınmış bir zattı. Esmerliğinden ötürü şiirlerinde « Siyahi » mahlasını kullanırdı. Güzel yazı ...

ANORMAL VAZİYET TEŞHİSLERİ

Ruh cennetten bir yansıma olan tabiatı arzular; çünkü o  cennete aittir, dünyada bulunuşu bir sürgünlük halidir. Sürgün, yurdunu özler. Uygarlık, Freud' a kalırsa, insanlığın mutluluğu pahasına gelişmiştir. İns...

MESİH EVANGELİST FENOMEN

Mesih/Mehdi fenomeni öncelikle Türk-İslam coğrafyasını tam anlamıyla nükleer, biyolojik ve kimyasal bir savaş içine çekebilir. Tarihte ilk kez farklı inanç ve hesaplarla; Kral Davud soyundan Yahudilerin "bekled...

DÜNYA KÜRESİ-KÜRESELLEŞME

Küreselleşme bilgi, eşya, sermaye ve insanların politik ve ekonomik sınırları aşan akışıdır. Küreselleşmeyle birlikte, fiziksel mekân idraklerimiz değişmektedir. ‘Coğrafyanın sonu ya da ‘mesafenin ölümü’ olarak...

ZAMAN TEK GERÇEKLİK Mİ?

"Zaman tek gerçekliğe sahiptir, anın gerçekliğine. Başka deyişle, zaman iki boşluk arasına asılı anın üstüne toplanmış bir gerçekliktir." Bachelard' In sözleri, zaman algımızda Şimdinin belirleyiciliğini imliyo...

MAZİYİ DÜŞÜNMEK

Dünyada ölümden başkası yalandır ve zamanda tenezzüh kolay bir mesele değildir. Maziyi hatırlamak, maziyle birlikte yaşamak, insanı var olduguna, bu dünyadaki varlığının sahici bir şey olduğuna ikna eder. Zaman...

BUHARA NEDEN YASAKTI

Daha iki yüzyıl önce Tatar hanlıklarına boyun eğdirip komşusu olan ve sürekli güçlenen Rusya tehdidini. 18. yüzyıl sonundan itibaren hisseden Buhara öncelikle, ordusunun zayıflığı nedeniyle büyük ölçüde doğal e...

GÜCE TAKILMAK CÜCE TAKILMAK

İnsan gücü biriktirmek ister; çünkü o yalnızca dış olayları kontrol etmemizi sağlamaz, içsel yaşantımızı da belirler Güce sahip olup olmamak, çoğu kez, insanların kendileri hakkında ne hissettiklerini de tayin ...

HIZLI TÜKETİM ÇILGINLIĞI

Hızlı Tüketim; narsisizm, çıkarcılık, hızlı tüketim, istenilen her şeye kolayca ulaşma yollarının artışı, hedonizmin yaşam tarzı haline gelmesi gibi etkenler sürekli tatmin arayan ama istediği tatmine bir türlü...

TÜRKİYE POP CORN TERAPİ KÜLTÜRÜ

Türkiye’nin yaşadığı hızlı sosyal değişim yaşam sorunları olarak ofislerimize yansıyor. Popüler kültür bir el çabukluğuyla buna da çözüm buluyor ve özgürleşme ideolojisi şırınga eden pop psikoterapistler insanl...

AİDİYET HİSSETMEK ZOR MU?

 AİDİYET Hepimiz içinde yaşadığımız toplumlarda sahici ve sağlam insan ilişkileri geliştirmek isteriz. Yani, ait olduğumuz, kendimizi ait hissettiğimiz yeri sevmek ihtiyacı duyarız. Türkiye'de görünür siya...