Bir şeyi ne kadar uzun süre tekrarlarsanız, insanlar ona o kadar fazla inanırlar.. - Joseph Goebbels

4 İLKE

Hayat insanlar için tesadüflerle dolu olsa da devletlerin mevcudiyetinde tesadüfün yeri pek yoktur. Ben devletim diyen d...