Bir toplum ne kadar özgür olursa, orada güç kullanmak o kadar zorlaşır. - Jean-Jacques Rousseau