Bir toplum ne kadar özgür olursa, orada güç kullanmak o kadar zorlaşır... - Noam Chomsky